Türk – Amerikan Ticari İlişkilerinin Önemi

Dünyanın en güçlü ekonomisi olan ABD aynı zamanda dünyayla en çok ticareti yapan ülkedir. ABD dünyadaki en büyük ithalat pazarıdır, ve büyüklüğünden dolayı Türk ihracatçıları için önem teşkil etmektedir. Türkiye’nin Amerika’ya olan ihracat potansiyeli, Türk – Amerikan ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesinde rol oynayan bir önemli faktördür. ABD’ye yapılan Türk ihracatının artması için, Amerika’da iş yapacak Türk firmaların Amerika pazarını detaylı araştırması ve ABD pazarına özel giriş stratejilerini geliştirilmeleri gerekmektedir.

Türkiye’nin ABD’ye ihracatının en büyük kısmı emek yoğun ürünlerden gelmektedir. Emek yoğun ürünlerde Çin ve Hindistan, işçilik maliyetlerinden dolayı çok daha avantajlıdır. Türkiye’nin rekabet gücünün olabileceği ve ABD’nin talep ettiği sektörlere ve ürünlere odaklanılması, ABD’ye yapılan Türk ihracatının artması için önem teşkil etmektedir. Amerika’ya yapılan Türk ihracatının artması için, ayakkabı gibi emek yoğun ürünlerden ziyade, tıp-eczacılık, elektronik, otomotiv, çimento ürün ve hizmetleri, plastik malzemeler ve plastik işleme makinaları, organik kimyasal, yazılım ve bilgi ve iletişim teknolojileri gibi araştırma yoğun ürünlere ve ABD’nin talep ettiği sektörlere odaklanılması önem teşkil etmektedir.

Biz Mylo Trade olarak, Türk ihracatçıların Amerikalı firmalar ile olan ticari ilişkilerini arttırmak iҫin, Türk firmalarını Amerikalı firmaların ürün ve hizmetleri ile buluşturuyoruz. Aynı zamanda Türk ithalatçıların, ABD’deki güvenilir tedarikçilere daha kolay ulaşabilmensi iҫin hizmet veriyoruz. Amerika’daki satışlarınızı arttırmak iҫin lütfen bizimle iletişime geçin.