Türkiye’nin GSP Kapsamında ABD’ye İhracatı

Genelleşmiş Preferanslar Sistemi (GSP), gelişmiş ülkelerin belli ürünlerde gelişmekte olan ülkeler lehine tek taraflı olarak uyguladığı tercihli gümrük vergileri sistemidir. Böylelikle gelişmekte olan ülkeler belli ürünlerde gelişmiş ülkelere gümrük vergisinden muaf veya daha düşük gümrük vergileriyle ihraç olanağına sahip olmaktadır. Türkiye’ye de bazı Gelişmiş Ülkelerin GSP kapsamı içinde yeralmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programı 1974’te yürürlüğe girmiştir. ABD sunduğu geniş pazar olanağı ile bu ülkelerden en önemlisidir. Türkiye’nin GSP kapsamında ABD’ye ihracatındaki en önemli avantajı gümrük vergisinden muaf olmasıdır. Türkiye, GSP sistemi kapsamında uzun yıllardır çeşitli malları ABD’ye ihraç eder ve gümrük vergisi muafiyetinden yararlanır.

GSP Programı 31 Temmuz 2013 tarihinde sona ermişti. ABD Başkanı Barack Obama, 29 Haziran 2015 günü, GSP programını 31 Aralık 2017 tarihine dek uzatan yasayı imzaladı. GSP kapsamında, Türkiye’nin de dâhil olduğu 122 ülkede üretilen yaklaşık 5 bin farklı kalem ürün, ABD pazarına gümrük vergi- lerinden muaf olarak giriş yapabilmekte. Vergi avantajı her üründe farklı oranda olup, bazı ürünler için %15’lere varabiliyor.

ABD gibi geniş pazar olanakları sunan bir pazara avantajlı gümrük vergileriyle ihracat gerçekleştirebilmek için GSP gibi olanakları daha hassas bir şekilde değerlendirmekte fayda bulunmaktadır. ABD’ye gerçekleştirilecek ihracatta GSP’den faydalanmak yani gümrük vergisinden muaf olarak, Amerika’daki satışlarınızı arttırmak iҫin lütfen bizimle iletişime geçin.