Türkiye’nin Soya İthalatı

Bugün dünyayı besleyen 5-6 önemli bitkisel üründen birisi olan soyanın anavatanı Çin, Kore ve Japonya gibi Uzakdoğu ülkeleridir. Ancak 20. yüzyıl itibariyle dünyanın başka yerlerinde de değer kazanan soyanın soya tarımı, günümüzde en çok ABD’de gelişmiştir. USDA verilerine göre 2014/15 sezonunda 319,3 milyon ton olan dünya soya üretiminin 108 milyon tonluk önemli bir kısmı (% 33,8) ABD tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin soya ithalatı ise giderek artan bir trend dikkat çekmektedir.

Bugün dünyayı besleyen 5-6 önemli bitkisel üründen birisi olan soya, % 18-20 oranında yağ, % 40-45 oranında protein, % 30 karbonhidrat ve % 5 oranında mineral, çok sayıda vitamin ve değerli aminoasitler içermektedir. ABD’den sonra ikinci büyük üretici Brezilya’dır. Aynı sezonda Brezilya 94,5 milyon tonluk soya üretimi gerçekleştirmiştir. 2014/15 sezonu verilerine göre dünya soya üretiminde ABD ve Brezilya’yı 60,8 milyon tonla Arjantin ve 12,3 milyon tonla Çin takip etmektedir.

Türkiye’nin soya fasulyesindeki aylık ihtiyacının 250 bin ton civarındadır. Hayvanların hızlı büyümesini ve kilo almasını sağlayan fasulyesi, Türkiye’de hayvan yemi üretiminde kullanılıyor. Türkiye’nin soya ithalatı 2014 yılında önemli bir artış yaşanmış ve ithal edilen soya fasulyesi miktarı 2 milyon tona ulaşmıştır.

ABD’den, Brezilya’dan ve Arjantin’den Türkiye soya ürünleri ithal etmek için lütfen bizimle iletişime geçin.